CASE

业绩展示

序号 用户名称 规格型号 设备名称 数量
1鹿泉市曲寨铝业有限公司300KA 8点三角板提升机90台
2包头铝业股份有限公司400KA 8点三角板提升机140台
3河南神火铝电有限公司400KA 8点三角板提升机210台
4内蒙古霍煤鸿骏铝电有限公司400KA 8点三角板提升机220台
5黄河上游水电开发有限责任公司400KA 8点三角板提升机276台
6东方希望包头稀土铝业有限责任公司400KA 8点三角板提升机102台
7东方希望包头稀土铝业有限责任公司400KA 8点三角板提升机210台
8中宁县锦宁铝镁新材料有限公司400KA 8点三角板提升机284台
9黄河上游水电开发区有限责任公司400KA 8点三角板提升机276台
10山东魏桥铝电有限公司400KA 8点三角板提升机540台